“La fotografia ens permet la possessió imaginària d’un passat irreal” Susan Sontag

BASED ON es una autoficció interpretada, un diari en forma d’autoretrat. Una narració fotogràfica d’una veritat quotidiana des de la ficció. BASED ON posa en qüestió allò privat i allò públic, la persona i el personatge, la veritat i la mentida, la realitat i la ficció. Un joc sobre la identitat i el plaer de la impostura. Un projecte d’arqueologia quotidiana.


Diari fotogràfic
365 dies
Espai privat
Detenció de l’activitat quotidiana
Un instant
Autoretrat
Sense guió
Temps màxim d’execució: 20 minuts
Una dona. Una vida. Un record.

Direcció, fotografia i interpretació:
Marina Congost Nogué